Miniprojekt Mezinárodní kuchyně

V tomto týdnu probíhá již tradiční akce s názvem Mezinárodní kuchyně, kdy žáci 9. ročníku ve spolupráci se školní jídelnou představují žákům 1. stupně vybrané země světa. Každý den je prezentace věnována jiné zemi, zároveň můžeme k obědu ochutnat specialitu tamní kuchyně. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci - jak žákům 9. ročníku, tak i kolegyním ve školní jídelně, a současně děkujeme všem žákům prvního stupně za pozornost ..... 

V anketě, která probíhala po ukončení projektu mezi žáky, to dopadlo následovně:

Anketa "O nejchutnější oběd" - 1. stupeň:

1. Nizozemí

2. Albánie

3. Peru

Anketa "O nejchutnější oběd" - 2. stupeň:

1. Albánie

2. Nizozemí

3. Peru

Anketa "O nejzajímavější prezentaci žáků 9. ročníku":

1. Albánie

2. Peru

3. Nizozemí

Sdílet