Zahájení povinné školní docházky pro prvňáčky 2019/2020

Žáci, kteří nastupují do 1. třídy, se sejdou v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin na MÚ v Novém Sedle, kde v zasedací místnosti proběhne slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce se žáci odeberou se svou třídní učitelkou na zahájení školního roku do prostor II. stupně ZŠ. Vyučování bude ukončeno přibližně v 9.20 hod.

Ostatní žáci začínají školní rok v pondělí 2.9. 2019 ve svých kmenových třídách od 8.00 hodin, v cca 9.00 hod. proběhne slavnostní zahájení školního roku na školním dvoře a po té bude vyučování ukončeno.

Sdílet