Do IQlandie za vzděláním

V úterý naši žáci z 2. stupně vyjeli za vzděláním do vědecko-zábavního centra v Liberci. IQlandie nabízí stovky obřích didaktických pomůcek v tematických expozicích - např. MatematikUm, Živly, Vodní svět, Člověk, Kosmo a mnoho jiných. Během 4 hodinového projektového programu jsme se účastnili i velké science show, která měla silný WOW efekt - průběh pokusů a chemických reakcí byl doprovázen různými efekty, jako jsou dým, záblesky, oheň, výbuch, ..... Žáci se přímo účastnili jednotlivých pokusů, zejména experimentů s kapalným dusíkem.

Doprava a vstupné bylo hrazeno z finančních prostředků projektu OP VVV.

Sdílet