Výstava bezobratlých

V šestém ročníku se žáci seznamují s pojmem bezobratlí. A když jsme se dozvěděli, že v Muzeu Karlovy Vary je výstava těchto živočichů, vydali jsme se tam.

Výstava přibližuje vybrané druhy hmyzu, korýšů, měkkýšů a dalších bezobratlých živočichů České republiky doplněné o význačné druhy evropské fauny i zajímavé exotické zástupce. Tato výstava byla realizována organizačním týmem pracovníků a studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s přírodovědeckým oddělením Národního muzea a pod záštitou České entomologické společnosti.

Cestou k muzeu jsme si prohlédli kolonády i Vřídlo a ochutnali prameny…..dokonce nám chutnaly.

Žáci mohli vidět všechny druhy našich raků, plovatku, okružáka, nosorožíky, střevlíky, zlatohlávky, vodomila a největšího českého brouka roháče a spoustu jiných druhů hmyzu. Oni je nejenom viděli, ale také si je mohli „pochovat“.

Na otázky pana průvodce žáci odpovídali správně, to znamená, že si ze školy přeci jenom něco pamatují. A za to byli pochváleni.

Marcela Procházková

Sdílet