Bezpečnost o prázdninách

Velmi významné téma Ochrany člověka za mimořádných událostí jsme letos pojali jako projektový den zaměřený na informativní, názorné a praktické seznámení s tématy bezpečnosti a ochrany člověka.  Co dělat za mimořádných událostí, ale i za běžných rizik - např. ochrana před úrazem elektrickým proudem, požáry a jejich rizika, živelné pohromy, první pomoc, tonutí, chování u vody, bodnutí hmyzem, jak se chovat při bouřce a mnoho dalších.

Sdílet