Organizace vyučování v prvních dvou týdnech 2023/2024

V úterý 5. 9. končí vyučování ve všech třídách v 11:40 - žáci budou ve svých třídách se svými TU, budou dostávat učebnice, plánovat organizaci a náležitosti školního roku, který je čeká, budou seznámeni se školním řádem, bezpečností a chováním ve škole i mimo školu.
Ve středu 6. 9. proběhne ve třídách od 3. - 9. ročníku projektový den Volba do žákovského parlamentu, 1. a 2. třída mají naplánovány aktivity s třídním učitelem. Celý první stupeň (1. - 5.) končí vyučování v 11:40, druhý stupeň (6. - 9.) končí vyučování ve 12:35.
Od čtvrtka 7. 9. bude probíhat výuka ve všech třídách dle řádného rozvrhu, kromě odpoledního vyučování, které začne až v týdnu od 18. 9., to znamená, že první odpolední vyučování bude zahájeno v pondělí 18. 9. 
V úterý 12. 9. proběhnou ve škole od 16:00 informativní třídní schůzky, na kterých budou sděleny další důležité informace k organizaci školního roku.

Sdílet