Třídní schůzky

Vážení zákonní zástupci,

v úterý 12.9. 2023 se od 16.00 hodin budou konat třídní schůzky. Účast na třídních schůzkách je nutná.

Program:

Organizační záležitosti školního roku.

Částečně dotované adaptační pobyty pro žáky.

Informace pro vycházející žáky.

Nabídka kroužků pro žáky.

Seznámení s novým školním řádem a pravidly hodnocení.

Sdílet