Ředitelské volno

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhlašuji na pátek 29. září 2023 ředitelské volno z provozních důvodů.
Školní družina bude otevřena v případě zájmu alespoň patnácti žáků (proběhne průzkum zájmu). Školní jídelna bude v provozu, ale nebudou dotované obědy (musí se koupit za plnou cenu).
Josef Sekyra

Sdílet