Beseda s PČR

Dnes na prvním stupni probíhaly besedy s PČR. Žáci I. - II. ročníku měli besedu o BEZPEČNÉ CESTĚ DO ŠKOLY.

Žáci III. - IV. ročníku měli besedu o kyberšikaně.

                                                                                   kolektiv učitelek I. stupně

Sdílet