Cesta za předky

Dne 5. 10. 2023 se žáci 6. ročníku vydali do Muzea v Karlových Varech, aby se zúčastnili  výukové akce Cesta za předky.

Prohlédli jsme si prostory expozice muzea zaměřené na život pravěkých lidí. Zahráli jsme si na archeology, zkoumali jsme nástroje, zbraně a oblečení pravěkého člověka od doby kamenné až po dobu železnou. Ověřili jsme si, že jeho život byl úzce spjat s přírodou. Vše, co potřeboval, získával z přírodních materiálů. Během výkladu jsme průběžně doplňovali získané informace do pracovního listu. V závěru jsme si měli možnost vyzkoušet tkaní na tkalcovském stavu, vrtání do kamene, modelování vytahované keramiky a rozdělávání ohně pomocí luku. Výukový program se nám líbil, protože jsme si mohli na repliky nástrojů sáhnout a podrobně si je prohlédnout.

Bc. D. Tonhauzerová

Sdílet