Mein Zimmer - Můj pokoj

Dnes prezentovali žáci 9. ročníku v hodině ZNJ své práce. Popisovali pokoje s použitím správných gramatických jevů. Prezentace byly moc hezké, žáci hovořili plynně a bez větších chyb. 

Marcela Procházková

Sdílet