2. schůzka Ekotýmu

Dne 3.10. se uskutečnila 2.schůzka našeho Ekotýmu.

Jako první jsme zjišťovali, kdo na Ekotým přišel a kdo ne. Poté jsme zhodnotili průběžný stav soutěže ve sběru kaštanů a žaludů. Domluvili jsme se, že vyvěsíme další plakáty na hlavní nástěnky obou škol.

Dalším důležitým bodem byla akce “Otoč knihu.“

Myšlenka akce „Otoč knihu“ spočívá v tom, že se vybírají knihy, které už nečteme a chceme jim najít nový domov.

Kdo se může zapojit? VŠICHNI. Akce potrvá od 1. do 31. října.

Pravidla jsou taková, že se nesmí nosit poničené knihy, to znamená, že musí být nepočmárané, nepotrhané a nesmí být starší 20 let.

Žáci můžou knihy nosit do tříd, kde je předají Ekotýmákům, kteří je budou soustřeďovat na určené místo.  Ostatní můžou knihy předat do knihovny v běžné provozní době.

Domluvili jsme se , kdo vyvěsí plakáty na 1. i 2.stupni, v knihovně, před budovami škol a na úřadě, aby o akci vědělo co nejvíce lidí.

Zapsala: Klára Fuchsová

Foto: Antonín Stokláska

P. Strejcová

Sdílet