Morseova abeceda od 5.A

Morseova abeceda známá také jako morseovka je způsob kódování písmen latinské abecedy. Ke kódování se využívají krátké a dlouhé signály (tečky a čárky), jenž jsou snadno přenositelné i na velké vzdálenosti. Od roku 1844 byla Morseova abeceda využívána v telegrafii a dodnes se sní můžeme setkat.

Žáci 5. A si pro své spolužáky ze 3.A a 4.A připravili 13 slov v morseovce. Luštilo se o přestávkách, volných chvílích.

Mezi nejlepší luštitele patří:

3.A – Nela Matiová, Miriam Nguyenová, Jakub Gavelda, Amálka Pivničková, Veronika Nožková, Esterka Janáčková

4.A – Jirka Sterzik, Eliška Šimicová, Lenka Pojarová

Děkujeme 5.A a všem luštitelům.

Sdílet