Ředitelské volno 27. 11. 2023

Vážení zákonní zástupci,

na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů na den 27. 11. 2023. Bude uzavřena škola, družina i jídelna.

Většina pracovníků školy se přihlásila k vyhlášené výstražné stávce z důvodu ohrožení kvality výuky plánovanými změnami ministra školství. Tyto změny ohrožují nejen půlení hodin, ale dokonce mohou způsobit zánik menších škol. 

Důvod je poměrně dobře popsán v následujícím článku.

https://medium.seznam.cz/clanek/tajny-ucitel-co-se-deje-ve-skolstvi-proc-se-chysta-stavka-30280

Dále přikládám dopis školských odborů rodičům.

https://skolskeodbory.cz/dopis-odboroveho-svazu-rodicum

Josef Sekyra

Sdílet