Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku bude ve středu 15. dubna 2020 od 14.00 – 17.00 hodin v budově 1. stupně Základní školy v Novém Sedle

Zápis se týká všech dětí  narozených od 1.9. 2013 do 31.8. 2014

Zápisu se účastní i děti, které v loňském roce dostaly odklad školní docházky.

Pokud půjde dítě k zápisu na jinou školu, sdělte tuto informaci sekretariátu školy na tel. čísle 352 669 339, nebo emailem na reditel@zsnovesedlo.cz

Náhradní termín zápisu bude 22.4. 2020 od 14.00 – 15.00 hodin

K zápisu vezměte s sebou:

Občanský průkaz

rodný list dítěte

vyplněnou žádost o přijetí a zápisní lístek (obdrží žáci MŠ, možnost stáhnout z webu školy v sekci dokumenty: www.zs-mestonovesedlo.cz), zápisní lístek a žádost je možno vyplnit i při samotném zápisu.

Kritéria pro přijímání žáků:

·         přednostně jsou přijati žáci ze spádové oblasti Nové Sedlo (Chranišov, Loučky, Jalový Dvůr)

·         při volné kapacitě je možno přijmout i nespádové žáky, kteří o to přijetí požádají prostřednictvím zákonného zástupce

·         žáci musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí k základnímu vzdělávání

Počet přijímaných žáků ve školním roce 2020/20121 :  30 žáků

Popis formálních částí zápisu

·         ověření totožnosti žáka a zákonných zástupců

·         podání žádosti k základnímu vzdělávání, případně podání žádosti o odklad

·         obdržení kódu pro identifikaci a seznámení s náležitostmi zápisu, odkladu a možnostmi jak se při odkladu připravovat na školní docházku

·         krátký motivační pohovor budoucí třídní učitelky se žákem

 

         Mgr. Josef Sekyra

                ředitel školy

Sdílet