Informace rodičům

Vážení rodiče,

především děkuji všem za starost, kterou věnujete v této obtížné době vzdělávání svých dětí, ačkoliv se stále najdou rodiče, kteří o vzdělání nemají zájem a dosud se o dálkovou formu vzdělávání svých dětí nezajímají, dokonce ani po telefonickém upozornění. O to více patří aktivním rodičům velké díky.

Škola využívá platformu GOOGLE classroom (učebna), která je mezinárodně hodnocena jako jeden z nejlepších vzdělávacích online nástrojů. Práce v platformě je intuitivní a výuka se postupně stává více interaktivní. I učitelé si musí v současné době poradit s absolutně novou situací a je vidět, že se jejich práce ve virtuálním prostoru zdokonaluje. Elektronickou formu výuky zkoušíme už od třetí třídy, ale samozřejmě v nižších ročnících pracujeme i s papírovou formou úkolů. Organizaci předávání úkolů si řeší každý třídní učitel.

Sledujte web školy www.zs-mestonovesedlo.cz , kde najdete veškeré informace a především v menu pod odkazem „ výuka na dálku“ jsou k dispozici jednotlivé třídy, ve kterých by se měly pravidelně objevovat nejen upozornění na úkoly v učebně, ale i další aktuální informace k výuce.

Vzhledem k tomu, že nechceme výuku přehazovat na rodiče a žákům zadávat jen úkoly, měli by všichni učitelé žáky informovat o tom, kdy budou online a kdy jsou dětem schopni dát zpětnou vazbu, či být nápomocni s řešením úloh. Apeloval jsem na učitele, aby žáci neměli potřebu zatěžovat rodiče učením, toto samozřejmě nejde splnit u nejnižších ročníků, tam rodič musí pomoci. Výuka bude v současné době směřována na hlavní předměty, které žáci budou potřebovat i na dalších stupních vzdělávání. Stěžejní je práce v předmětech, jako je matematika, český jazyk a cizí jazyky.

Josef Sekyra

Sdílet