Připravené učebny pro žáky s SVP - aktualizace

25.3. Byly vytvořeny učebny pro děti, které docházejí na hodiny ped. intervence. Kódy byly zaslány na jejich školní mail. Některé z dětí už vypracovaly první úkoly, učebny by tedy měly být funkční. Děkuji rodičům i dětem za pomoc při ověřování funkčnosti. Hezký víkend všem. Smržová

 

7.4. V tomto týdnu jsem dětem vložila do učeben intervence další úkoly. Přeji vám všem hezké Velikonoce. Smržová

 

19.4. Dobrý den. Všechny děti chodící na hodiny pg. intervence se do učeben přihlásily, některé pracují pravidelně, jiné vypracovaly první úkol a víc ne. Nová zadání vkládám do učeben jednou týdně.

Pro inspiraci posílám odkaz na stránky www.inkluzevpraxi.cz, kde si můžete přečíst Desatero pro rodiče dětí s SVP. Najdete zde také odkazy na další zajímavé články nebo stránky. Ať se vám daří. Smržová

 

Sdílet