Hodnocení žáků ve druhém pololetí 2019/2020

Ve druhém pololetí budou žáci hodnoceni odlišným způsobem a to podle vyhlášky 211 / 2020 sb. , vydané 27.4. 2020

Do závěrečné známky bude zohledněno hodnocení do 10.3 .2020, dále hodnocení distančního vzdělávání, hodnocení po znovuotevření škol a v neposlední řadě také hodnocení za první pololetí 2019 / 2020. 

Při hodnocení bude přihlédnuto k možnostem žáků a věřím, že hodnocení bude maximálně spravedlivé. V případě nesouhlasu se známkou, má zákonný zástupce možnost se proti známce odvolat do tří dnů od vydání vysvědčení.

Vysvědčení bude vydáno 30. 6 . 2020, způsob předání bude záviset na aktuální situaci.

Sdílet