Otevření školy od 25.5.2020

Vážení rodiče,

Od 25.5. 2020 je otevřena škola v režimu školních skupin. Vzhledem k pokynům Ministerstva školství musí dítě navštěvovat pouze jednu skupinu a nesmí se přesouvat jinam. Vzhledem k tomu, že musíme zajistit žáky až do 16.00 a nelze je spojit do družiny, bude vypadat organizace takto.

1.       Třída – výuka od 8.00 – 11.30 – žáci, kteří budou zůstávat ve škole déle, budou chodit do skupiny druhé třídy, která bude v provozu až do 16.00 hodin

2.       Třída – výuka od 8.15 – 11.45 a následně zájmové vzdělávání do 16.00 hodin

3.       Třída – výuka od 8.30 – 12.00 a následně zájmové vzdělávání do 16.00 hodin

4.       Třída -  Výuka od 8.45 – 12.15 žáci, kteří budou zůstávat ve škole déle, budou chodit do skupiny páté třídy, která bude v provozu až do 16.00 hodin

5.       Třída – výuka od 9.00 – 12.30 a následně zájmové vzdělávání do 16.00 hodin

Do 18. 5.  2020 je nutné nahlásit přítomnost dítěte ve škole. Po tomto datu vás budou kontaktovat třídní učitelky s informací do jaké skupiny vaše dítě půjde.

Školní jídelna bude otevřená a je potřeba si zakoupit obědy.

Při první návštěvě školy je potřeba odevzdat vyplněné čestné prohlášení, ve kterém potvrdíte, že nejste riziková skupina. Bez tohoto prohlášení není možné dítě pustit do školy.

příloha čestné prohlášení

V každé třídě bude pracovat učitel a asistent pedagoga, případně vychovatelka školní družiny. Výuka se bude zaměřovat na hlavní předměty a rozvoj klíčových kompetencí. Žáci budou pracovat jak ve škole, tak venku. Tělesná výchova nebude.

Je nutné dodržovat rozestupy, ve společných prostorách nosit roušku a mít s sebou jednu náhradní roušku a igelitový pytlík na umístění použité roušky.

Škola začíná po čtvrt hodinách, aby se žáci nekumulovali před školou, s tímto časovým odstupem budou i končit a odcházet na oběd. Přestávky budou také posunuté tak, aby se skupiny nepotkávaly.

Níže si v odkazu Ochrana zdraví prostudujte podmínky účasti ve škole.

Ochrana zdraví

Sdílet