Den stromů - projektový den

Dne 22.10. proběhl na naší škole projektový den Den stromů. Žáci měli možnost rozhodnout se podle svých zájmů, schopností a znalostí o tom, do jaké pracovní skupiny budou v tento den zařazeni. Každá věkově smíšená skupina celé dopoledne pracovala v duchu zadaného tématu. Ve všech dílnách se buď vyrábělo, kreslilo, malovalo, psalo, měřilo, lepilo, ….zkrátka vše se točilo kolem dřeva, stromů, keřů, plodů, života v lese…..)

Pro žáky 1. stupně bylo vytvořeno 7 dílen s názvy:

Pro žáky 2. stupně bylo vytvořeno 6 dílen s názvy:

Žákovský parlament (ŽÁPANS) tvořil samostatnou skupinu. Na parlamenťáky čekal nelehký úkol – vyhodnotit soutěž O nejlepší ovocný moučník, které se zúčastnilo celkem 33 vynikajících “dezertů, buchet, muffinů, bábovek, koláčů, …..” Svého úkolu se zhostili zodpovědně a rozhodli takto:

1. stupeň – 26 soutěžících

2. stupeň – 8 soutěžících

Děkujeme tímto za skvělou spolupráci všem rodinným příslušníkům, kteří se na pečení podíleli.

Sdílet