ŠKOLNÍ DOCHÁZKA OD 25.5. 2020

Vážení zákonní zástupci,

od 25.5. 2020 mohou žáci prvního stupně navštěvovat školu ve speciálním režimu. Dnes je poslední termín, kdy své dítě k této docházce můžete přihlásit u svých třídních učitelů. 20.5. 2020 vám bude třídními učitelkami oznámeno rozdělení skupin. 

Prostory školy jsou pravidelně desinfikovány a to jak vybavení, tak i celé třídy za použití generátoru ozonu, který má velmi vysokou účinnost, pro žáky je připravena desinfekce na ruce jak při příchodu do školy, tak v průběhu výuky. Snažíme se o zajištění bezpečného prostředí pro vaše děti, abyste se nemuseli obávat děti do školy pustit a vrátit se k běžnému životu. 

Strach z nákazy není důvod nenavštěvovat školu, důvody jsou pouze ohrožení zdraví OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY, které jsou vyjmenované v čestném prohlášení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Sdílet