Ukončení školního roku 2019/2020

Vzhledem k uvolnění opatření ve školách proběhne ukončení školního roku v pátek 26.6. 2020, první vyučovací hodinu třídní učitelé ve svých třídách předají vysvědčení (do školy mohou přijít všichni žáci, ale podmínka je podepsané čestné prohlášení) a od 9.00 se bude konat tradiční rozloučení na dvoře školy za druhým stupněm.

Po ukončení slavnostního rozloučení odcházejí žáci domů, NEBUDE DRUŽINA ANI DALŠÍ VYUČOVÁNÍ!

Sdílet