Inženýr Junior

V letošním školním roce opět proběhl projekt Inženýr Junior pod záštitou SPŠ Ostrov, který byl ovšem zkomplikován situací s výskytem COVID 19. I přes všechny překážky se nám podařilo projekt dokončit a získat tituly. Máme radost, že všichni žáci získali titul inženýr.

Všem gratulujeme.

Marcela Procházková

Sdílet