Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku pro prvňáčky proběhne jako vždy 1. září od 8.00 v kulturním domě Meteor, po té se žáci odeberou do své třídy a zúčastní se od 9.00 slavnostního zahájení na školním dvoře za II. stupněm ZŠ.

Žáci II. - IX. ročníků mají zahájení školy v běžném režimu 1. září 2020 od 8.00 ve svých třídách a následně od 9.00 hod na školním dvoře. 

Po skončení slavnostního zahájení žáci odchází domů, případně si je na dvoře vyzvednou družinářky.

Školní družina bude 1. září otevřena běžně od 6.00 - 16. 00 hodin.

Sdílet