Hygienická opatření ve školním roce 2020 / 2021

Vážení zákonní zástupci,

škola se řídí pokyny MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Jedním z doporučení je ve třídách intenzivně větrat (toto je nařízeno i v dalších evropských státech). Škola disponuje automatickými stojany na desinfekci rukou u vstupů do školy a dále dostatkem dalších desinfekčních zásobníků na chodbách a ve třídách. V případě nutnosti má škola v zásobě roušky pro nemocné žáky, nebo zaměstnance.

Vás jako zákonné zástupce žádáme o spolupráci především v následujících bodech.

1. Dbejte prosím na dostatečné oblečení dětí i do hodin, dejte jim mikinu, svetr, aby se cítily komfortně i v intenzivně větrané místnosti.

2. Neposílejte do školy děti s příznaky nemoci (např. bolest v krku, rýma, kašel, nevolnost, zvýšená teplota). V tomto případě okamžitě volejte lékaři a řiďte se jeho pokyny.

3. Do školy nebude vpuštěn žák s příznaky nemoci. V případě, že toto bude objeveno v průběhu vyučování, bude žák izolován a zákonný zástupce si jej musí odvést. Pokud nezastihneme zákonného zástupce, předáme dítě lékařské službě, případně OSPOD.

4. Opakovaně informujte děti o nutnosti osobní hygieny, průběžném mytí a dezinfekci rukou.

5. V případě pozitivního nálezu COVID 19 o tom budeme informovat na www a přes MÚ Nové Sedlo.

Děkuji za spolupráci, Josef Sekyra, ředitel školy

Odkazy na manuály pro školy

Manuál MŠMT PRO ŠKOLY

Sdílet