Třídní schůzky - účast nutná

Dne 10. září se konají třídní schůzky - 1. stupeň ZŠ od 16.00 a 2. stupeň ZŠ od 16.30 hodin.

Účast zákonných zástupců je nutná - změna informačního systému školy, hygienická opatření, info pro IX. ročníky a hlavně strategie při případném uzavření školy Krajskou hygienickou stanicí.

Sdílet