Ochrana dýchacích cest nařízena i při výuce (2. stupeň ZŠ)

Vážení zákonní zástupci,

od 18. září 2020 je Ministerstvem zdravotnictví nařízeno nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách a tím pádem i ve školách a školních třídách.

Pro 1. stupeň základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
• Pro 2. stupeň základních škol se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben
. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).Ochrana dýchacích cest je tedy povinná i při výuce vyjma některých případů.

Žádáme rodiče o dostatečný počet roušek pro děti na celý školní den (minimálně 2 ). Na použitou roušku je potřeba zajistit igelitový sáček a textilní roušky desinfikovat doporučeným způsobem.

Děkujeme

Plné znění nařízení MŠMT A MZČR

Sdílet