Distanční výuka od 14.10. - 23.10. 2020

Z důvodu nařízení Vlády ČR, bude od 14.10 - 23.10 2020 probíhat distanční výuka.  Od 26.10. 2020 začínají týdenní prázdniny (bez distanční výuky). Do školy žáci nastoupí 2.11. 2020.

Vyučovat se bude opět v Google classroom. Info o učebnách a zadaných úkolech bude na www pod odkazem Výuka na dálku. 

Druhý stupeň se bude prioritně vzdělávat online.

Třídní učitelé z prvního stupně budou kontaktovat zákonné zástupce s informacemi, kde si mohou vyzvednout papírovou verzi vzdělávání, případně o dalších formách distanční výuky.

Distanční výuka je nově povinná a v případě neúčasti se bude postupovat stejně, jako by dítě nebylo ve škole.

Informační kanál je pro rodiče systém Edookit.

Sdílet