Distanční výuka

Vážení rodiče,

pokud 2.11. 2020 nedojde k návratu žáků do škol, zahájíme distanční výuku podle předem daného upraveného rozvrhu. Přijali jsme všechna doporučení, která nám dalo MŠMT a další instituce a budeme se snažit o kombinaci videohovorů a asynchronní výuky.

Soustředit se budeme na hlavní předměty, ze kterých budou žáci vykonávat nějaké zkoušky, to znamená ČJ, M a cizí jazyky. Další předměty budou pouze okrajové a budou doporučeny naučná videa, nebo pracovní listy, či kvízy, případně samostudium v učebnicích. Výuka bude diferenciována podle věku a schopností žáků.

Distanční výuku není možné realizovat ve stejném rozsahu, jako běžnou prezenční výuku. Prosíme rodiče o pomoc při výuce, především u nižších ročníků.

Nikdo z učitelů si nepřeje být doma, práce na distanční výuce je výrazně náročnější a to především časově. Náročnější je pro všechny účastníky, včetně Vás rodičů a tímto: „Děkuji všem rodičům, kteří se aktivně podílí na výuce a pouze nekritizují, za velkou pomoc.“

Rozvrh a další informace vyvěsíme v pátek 30. 10. 2020. Snad již budeme vědět, jak bude od pondělí 2. 11. 2020 výuka probíhat.

Sdílet