Režim školy od 30.11 2020

Vzhledem k požadavkům na homogenitu skupin a dalších epidemiologických nařízení budou ve škole od 30.11.  2020 následující opatření.

Pro všechny žáky platí povinnost nosit roušky po celou dobu ve škole, to znamená i při vyučování.

Větrání bude probíhat každých 30 minut.

Je povinnost používat desinfekci.

Je zákaz vstupu do školy pro rodiče a další cizí osoby. Vstup rodičů je možný jen s vyučujícím, nebo zaměstnancem školy.

První stupeň

1. První stupeň se vzdělává podle rozvrhu, pouze nebude zpěv a TV bude řešeno vycházkou, nebo teorií.

2. Vzhledem k omezenému počtu míst ve školní jídelně, budou žáci končit o 5 min dříve, nebo později. Konkrétní časy přinesou žáci po prvním dnu vyučování.

3. Družinu má každá třída zvlášť. 1. a 2. ročník má běžnou družinu, 3. a 4. ročník má družiny ve svých  třídách.

4. Vzhledem k nařízenému větrání a doporučeným vycházkám žádáme rodiče o zajištění teplého oblečení, případně oblečení na převléknutí (déšť, bláto atd.)

 

Druhý stupeň

1. Do ukončení epidemiologických opatření nebude odpolední vyučování, jinak se učí podle běžného rozvrhu. Nebude realizován zpěv, TV a další spojované hodiny (budou vycházky, případně teoretické základy sportu a hudební nauka). Rotace tříd už byla uvedena ZDE.

2. Vzhledem k omezenému počtu míst ve školní jídelně, budou žáci končit o 5 min dříve, nebo později. Konkrétní časy přinesou žáci po prvním dnu vyučování.

3. Budou probíhat vycházky do okolí, proto si žáci zajistí teplé oblečení a obuv, včetně teplého oblečení do třídy,  vzhledem k nařízenému častému větrání místnosti.

4. Při distanční výuce tříd, které nejsou právě ve škole, nebudou probíhat video hodiny (nelze technicky zajistit), ale budou video konzultace z hlavních předmětů pro případné problémy s řešením uložených úkolů v učebnách. Termíny video konzultací budou uvedeny na www v odkazu Výuka na dálku.

Sdílet