Covid 19 ve škole - aktualizace 11.1. 2021

11.1. 2021

Vážení rodiče,
po komunikaci s hygienickou stanicí máme tyto informace.
1. Škola zůstává otevřená a není v karanténě vzhledem k opatřením, která dodržujeme (roušky, větrání atd.)
2. Hygiena sama osloví rodiče, které potřebuje trasovat a bude trasovat pouze kontakty, které jsou podle nařízení kritické
Vzhledem k tomu, že inkubační doba nemoci je v průměru 5,1 dne, sledujte své děti a případné příznaky respirační choroby konzultujte s lékařem a dejte mu informaci, že dítě mohlo mít kontakt s nakaženým. Je samozřejmě pouze na Vás, zda své děti necháte tento týden doma z důvodu možnosti nákazy.
Přeji pevné zdraví, Josef Sekyra

10.1. 2021

Vážení rodiče,
u dvou žáků v první třídě se potvrdila nákaza Covid19, situaci víme od soboty. V pondělí budeme postup řešit s hygienickou stanicí podle nařízení Ministerstva zdravotnictví a školství. První a druhá třída se ve škole nepotkává, jsou i rozdělené družiny, takže by se problém nemusel týkat druhé třídy, přesto Vás informuji. Je potřeba sledovat děti, zda se u nich neprojevují příznaky respirační choroby a pokud ano, tak dítě nechat doma, případně jít na test.
Vzhledem k situaci doporučuji všem rodičům nechat děti doma dokud se nevyjádří hygiena. Je možné, že půjde třída, případně třídy do karantény. Těžko predikovat jak stav vyhodnotí odborníci. Školu bez nařízení Krajské hygienické stanice v Karlových Varech uzavřít nemůžeme, proto bude škola i družina v provozu pro 1. i 2. třídu v režimu jako v minulém týdnu.
Upozorňuji, že jména žáků škola nesmí sdělovat, pokud hygiena vyhodnotí nebezpečný kontakt, tak by Vás měla informovat o případných opatřeních.
Přeji Vám i dětem pevné zdraví, Josef Sekyra

Sdílet