Zápis do první třídy na školní rok 2021 / 2022

Zápis dětí do 1. ročníku bude od 1.4. – 30.4. 2021 bez přítomnosti žáků.

Zápis se týká všech dětí  narozených od 1.9. 2014 do 31.8. 2015

Přihlášku doručí i děti, které v loňském roce dostaly odklad školní docházky.

Pokud odesíláte přihlášku k zápisu na jinou školu, sdělte tuto informaci sekretariátu školy na tel. čísle 352 669 339, nebo emailem na reditel@zsnovesedlo.cz

K zápisu doručte:

vyplněnou žádost o přijetí a zápisní lístek (ke stažení ZDE), zápisní lístek a žádost je možno vyzvednout v sekretariátu školy v úředních hodinách Po- Pá od 9.00 do 12.00 hodin.

Kritéria pro přijímání žáků:

Popis formálních částí zápisu

doručení žádosti a zápisního listu podepsané zákonným zástupcem 

podání žádosti o odklad školní docházky

podání žádosti o odklad je nutné odevzdat včetně doporučení poradenského zařízení a dětského lékaře (pokud nemáte ještě vyšetření z poradny, tak ho dodáte později)    Žádost ke stažení ZDE

 Možnost objednání v poradně:    https://pppkv.cz/jak-se-objednat-do-poradny

Dbejte na vyplnění aktuální adresy, poštou bude zákonným zástupcům zasláno rozhodnutí o přijetí od 4.5. 2021 - 30.5. 2021

Sdílet