Novosedelské keše

Stáhni si mapu

Na mapě uvidíš 10 míst, na kterých jsou rozmístěny kešky. Keška je skrýš, kde je ukryta krabička, ve které se nachází 2 otázky. Tvým úkolem (dobrovolným) je tato místa navštívit a zjistit správné odpovědi. Kromě otázek se také na každém místě dozvíš některé zajímavosti o našem městě.

Hra bude probíhat 14 dní, takže budeš mít dostatek času všechna místa obejít nebo objet na kole. Své odpovědi si zapisuj a až je budeš mít všechny, tak je odešli na e-mail p. uč. Strejcové: strejcova@zsnovesedlo.cz (odpovědi odešli i v případě, že některé nebudeš vědět nebo nenavštívíš všechna místa.)

Během cest vyfoť místa, která tě zaujala. Na fotce se můžeš objevit i ty. Ze svých fotek vyber 5 nejzajímavějších a odešli spolu s odpověďmi. Fotografie budou vystaveny a proběhne soutěž o nejzajímavější fotku.

Místa můžeš samozřejmě navštěvovat v libovolném pořadí. Každá keška bude obsahovat také papír, kam se podepíšeš, proto je nutné si vzít s sebou něco na psaní. Body budeš získávat jak za správné odpovědi, tak i za nalezení dané kešky, proto je podpis důležitý. Soutěž bude vyhodnocena na závěr školního roku.

Hra může fungovat jen tehdy, když nalezenou kešku vrátíš a uvedeš do původního stavu.

Podrobné informace o místech najdeš zde.

Sdílet