Výuka od 10. 5. 2021

V týdnu od 10.5. budou prezenčně navštěvovat školu 1., 2., 6. a 7. třída.

rozvrh prezenční výuky od 10.5. 2021

Distanční výuku bude mít 3., 4., 5., 8. a 9. třída. Níže je uveden rozvrh hodin. Pozor na čas distančních hodin, ten se přizpůsobuje běžnému rozvrhu, aby bylo možné sladit distanční a prezenční výuku.

Délka video hodiny zůstává 30 minut, zbytek vyuč. hodiny (do 45 minut) bude využitý pro konzultace, případně se prodlouží přestávka.

rozvrh distanční výuky od 10.5. 2021

Sdílet