Třídní schůzky - 2. 6. 2021

Ve středu 2. června 2021 se budou konat třídní schůzky. První stupeň od 16.00 hodin a druhý stupeň od 16.30 hodin.

Při návštěvě školy je nutné mít zakryté dýchací cesty respirátorem ffp2 případně obdobným prostředkem.

Účast rodičů a zákonných zástupců je nutná. Děkujeme za dodržování protiepidemických nařízení.

témata

Sdílet