Rozloučení s vycházejícími žáky na MÚ Nové Sedlo - podmínky

Vážení zákonní zástupci,

ve středu 23. 6. 2021 se od 15.00 hodin koná tradiční rozloučení s vycházejícími žáky. Vzhledem k tomu, že se akce koná ve vnitřních prostorách MÚ Nové Sedlo, je potřeba dodržet všechna platná opatření MZ ČR.

1.       Žáka mohou doprovázet maximálně 2 osoby. (omezení kapacity sálu)

2.      Všichni účastníci akce musí mít ochranu dýchacích cest, jako je respirátor FFP2, nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest. (žáci do 15 let mohou mít chirurgickou roušku)

3.       Všichni účastníci musí splňovat podmínku

a, otestování antigenním testem ne starší než 72 hodin (stačí test ze zaměstnání, nebo školy),

nebo

b, otestování PCR testem ne starší, než 7 dnů,

nebo

c,  potvrzení o očkování (alespoň 22 dnů po první dávce),

nebo

d, prokázání ochranných látek po prodělání COVID 19 (180 dnů od prodělání Covidu).

4. Přítomní nesmí vykazovat známky onemocnění respirační chorobou.

Děkujeme za dodržení těchto pravidel, pokud někdo tato nařízení nechce respektovat, nemůže se akce účastnit.

Sdílet