Hygienická opatření pro první týdny školního roku 2021 / 2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

po nástupu do školy budou žáci opět otestováni neinvazivními testy  na přítomnost viru Sars-Cov-2 a to 1.9. , 6.9. a 9.9. 2021.

První ročník bude otestován až 2.9. 2021, neboť se účastní slavnostního zahájení školního roku na MÚ Nové Sedlo (organizace bude upřesněna).

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.

Veškeré informace je možné sledovat na stránkách MŠMT.

informace MŠMT ZDE

Sdílet