Informace k zahájení školního roku 2023/24

Zahájení školního roku pro prvňáčky proběhne jako vždy v pondělí 4. září od 8.00 v kulturním domě Meteor, kde budou zákonným zástupcům předány všechny potřebné informace k organizaci začátku školního roku. Budou zde také představeny paní vychovatelky školní družiny. Po skončení slavnostního uvítání si žáky převezme paní učitelka Mgr. Tereza Vašíčková, která si je odvede do školy. Zde se žáci seznámí s prostředím třídy.  V 8 : 45 převede paní učitelka děti  na školní dvůr u druhého stupně, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Po ukončení si své děti převezmou rodiče nebo vychovatelky školní družiny.

 

Žáci II. - IX. ročníků mají zahájení školy v běžném režimu 4. září 2023 od 8.00 ve svých třídách a následně od cca 9.00 hod na školním dvoře. 

Po skončení slavnostního zahájení žáci odchází domů, případně si je na dvoře vyzvednou družinářky.

Školní družina bude 4. září otevřena běžně od 6.00 - 16. 00 hodin.

Sdílet