Žákovský parlament

Motto „Život není náhoda, ale volba.“

 V pátek 3.9. pro žáky 4.- 9. třídy proběhl projektový den –žákovský parlament.

Cílem tohoto celoškolního projektu je pozitivně ovlivnit vztah žáků k volbám jako hlavnímu mechanismu demokracie, kdy občané delegují své zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají jej při hlasování. Je kladen důraz na odpovědnost, demokracii, svobodu, rozhodování, sebepojetí a práci v týmu, ujasňují si vlastnosti voleného kandidáta, pravidla třídy…

 V každé třídě byli vybráni 4 kandidáti a 23.9. proběhnou školní volby. Vítězové pak utvoří žákovský parlament (ŽÁPANS), který je bude zastupovat po celý školní rok…..

 

Sdílet