Návštěva botanické zahrady v Bečově

Dne 13. října se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili výukového programu s názvem Koulelo se, koulelo v botanické zahradě. Nejprve se žáci dozvěděli informace o fyziologii jabloní, historii a jejich významu pro člověka. Poté společnými silami zpracovali jablka a vytvořili z nich jablečnou šťávu, v neposlední řadě si připili moštem na zdraví. 

Sdílet