Den stromů

Dne 20.10. 2021 proběhl na naší škole projektový den - Den stromů. Cílem tohoto projektu je přiblížit žákům svátek Dne stromů.

Žáci byli rozděleni do jednotlivých workshopů a vytvořili různorodé smíšené skupiny, v kterých pracovali na daných tématech. Ve všech dílnách se vyrábělo, kreslilo, malovalo, psalo, měřilo, lepilo, ....zkrátka vše se točilo kolem dřeva, stromů, keřů, plodů a života v lese.

Pro žáky 1. stupně bylo vytvořeno 6 dílen s názvy:
Strom jako hudební nástroj, Strom jako obydlí pro živočichy, Není strom jako strom, Poznej stromy v našem okolí, Sady a jejich plody, Stíny stromů

Pro žáky 2. stupně bylo vytvořeno 5 dílen s názvy:
Příběh stromu, Výroba ze dřeva, Stolní hra, Význam stromů, Kvíz

Na závěr celého pracovního dopoledne se uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže ovocných moučníků, které hodnotil Žákovský parlament (ŽÁPANS). Dále proběhla ukázka tance a zpěvu, kterou nacvičili žáci z workshopu „Strom jako hudební nástroj“. Nakonec proběhla soutěž pro žáky 1. stupně "slalom v nošení jablek" a pro žáky 2. stupně byla připravena soutěž v rychlosti loupání jablek.

Věřím, že si všichni tento den užili a dozvěděli se zase něco nového.

Sdílet