Soutěž mezi třídami

V letošním školním roce probíhá na naší škole „SOUTĚŽ MEZI TŘÍDAMI“. Mezi sebou „soupeří“ třídy zvlášť na prvním a zvlášť na druhém stupni. Cena za výhru je velmi lákavá – jde o školní výlet.

Každý měsíc se přičtou nebo odečtou body („smajlíci“) za školní prospěch třídy, za chování a zapomínání, za aktivitu zástupců třídy v ekotýmu a ve školním parlamentu, za reprezentaci školy a za úspěchy v soutěžích. Žáci mohou zvýšit bodový zisk třídy i jinou aktivitou např. přípravou a uspořádáním školní akce.

V průběžném hodnocení vede na prvním stupni v těsném souboji 5.třída a na druhém stupni je zatím v čele 7.třída.

Sdílet