ČTENÍ NAD ZLATO

1. ročník soutěže v hlasitém čtení v cizím jazyce bude probíhat ve dvou kolech. 

Třídní kolo se uskuteční během měsíce ledna v rámci klasické vyučovací hodiny cizího jazyka zcela v kompetenci vyučujících, a to v těchto kategoriích:

Kategorie A – 1. cizí jazyk 

4. a 5. ročník - anglický text v rozsahu do 100 slov
6. a 7. ročník - anglický text v rozsahu 100 - 150 slov
6. a 7. ročník - německý text v rozsahu 100 - 150 slov
8. a 9. ročník - anglický text v rozsahu více než 150 slov

Kategorie B – 2. cizí jazyk

8. a 9. ročník - německý text v rozsahu do 100 slov

Ti nejlepší postoupí do školního kola, které proběhne pro kategorie 6. a 7. ročník AJ i NJ, a 8. a 9. ročník NJ v pondělí 28. února před porotou složenou z pedagogů naší školy. Zbývající kategorie budou soutěžit v pondělí 7. března. Hodnotí se jazykový cit, přednes, výslovnost i gramatická správnost.

Každý účastník školního kola …

... se představí v cizím jazyce (krátký úvod)

... přednese známý text z třídního kola 

... přednese neznámý text připravený organizátory soutěže 

... odpoví na otázky vztahující se k textu 

... získá osvědčení o absolvování soutěže (první tři v každé kategorii budou odměněni diplomem, pohárem a drobnými cenami)

WHO WILL READ-SUPERSTAR? / WER WIRD LESE-SUPERSTAR?

(Kdo se stane superstar ve čtení?)

Sdílet