Změny v testování a karanténách od 31.01. 2022

Od 31. 1. 2022 se nebudou testovat žáci, kteří byli v posledních 30 dnech pozitivní a mají o tom certifikát !

Certifikát je buď QR kód v aplikaci tečka, nebo vytištěný certifikát z https://ocko.uzis.cz/

dále

Krajská hygienická stanice nenařídí karanténu osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělala onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.

Detailní informace ZDE

Sdílet