Soutěž ve sběru baterií

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. A proto se ekotým rozhodl vyhlásit v měsíci únoru soutěž ve sběru použitých baterií. Soutěž probíhala na obou stupních naší školy.

Výsledky na 1. stupni :               Výsledky na 2. stupni:

1. místo - 4.A (1720ks)                   1. místo  - 6.A (1367 ks)

2. místo - 2.A (1056ks)                  2. místo - 7.A (813 ks)

3. místo - 5.A (1039ks)                  3. místo - 9.A (308 ks)

Ekotým odnesl použité baterie na sběrný dvůr.

Sdílet