2. setkání s paní starostkou a poděkování

Na minulé schůzce s paní starostkou jsme se dozvěděli plány města s výsadbou stromů a keřů. Byly nám přislíbeny stromky a keře před naši školu. Ekotým zpracoval návrh. Děvčata z 5.A – M. Demeterová, J. Šugarová, K. Fuchsová a M. Doan ho výtvarně zpracovaly. Připraveni jsme vyrazili na další schůzku s paní starostkou. Setkání 7.dubna se neslo v přátelském duchu a měli jsme radost, že naše práce je smysluplná. Těšíme se na sázení nových keřů a stromů.

Chceme velmi poděkovat za kontejnery na třídění odpadu, které jsme dostali na 2. stupeň. Pečlivě třídíme. Děkujeme paní starostce za vstřícnost při jednání s ekotýmem a stromy, keře, o které se budeme pečlivě starat. Výsadba proběhne 28.4. během projektového dne – Den Země.

                                                                                                    Ekotým při ZŠ

Sdílet