Velikonoční tvoření

Dne 13. 4. proběhl projektový den zaměřený na velikonoční tvoření. Cílem bylo připomenutí si velikonočních tradic, oprášení manuální zručnosti a také prohlubování  mezivrstevnických komunikačních dovedností a utužování schopností vzájemné spolupráce, neboť pracovní skupiny žáků byly různě namíchány. Jak na prvním, tak na druhém stupni byly žákům nabídnuty pracovní dílny zaměřené na činnosti, které tradičně či netradičně předchází oslavám Velikonoc. V jednotlivých dílnách si žáci mohli vyzkoušet pečení jidášů, pletení pomlázky, zdobení vajíček různými technikami, výrobu vnitřních i venkovních dekorací. Také se  seznámili se symboly a historií Velikonoc. Celé dopoledne vznikaly velmi krásné i praktické výrobky, které si žáci mohli odnést domů. Tento den se opravdu vydařil.

Sdílet