Recitační soutěž

V aule městského úřadu proběhl ve středu 20. 4.  po dvouleté odmlce již pátý ročník školního kola recitační soutěže žáků základní školy. Do školního kola postupují žáci z kol třídních, která probíhají napříč všemi ročníky. Výběr vhodné básně korigují vyučující českého jazyka. Žáci mají možnost zvolit si básničku sami podle svého uvážení, nebo jim jsou texty nabídnuty paní učitelkou. Jedna dvojice dokonce využila možnosti vlastní tvorby.

Přímo od soutěžících jsme se během krátkého rozhovoru dozvěděli, že se někteří žáci pustili do učení s vervou a velkým odhodláním, některým stačilo na naučení jen pár minut, jiní se zase učili básničku recitovat zpaměti delší čas. Velké zapálení pro věc, snaha i tréma – tyto indicie byly znatelné při vystoupení každého účinkujícího.

Pětičlenná porota, složena z vyučujících školy v čele s paní starostkou, neměla vůbec jednoduchou pozici, neboť některé výkony žáků byly velmi přesvědčivé a bylo těžké rozhodnout, který z nich je lepší.

V aule vládla přátelská atmosféra. Slavnostní prostředí přímo vybízelo k nezapomenutelnému kulturnímu zážitku, který ještě podtrhla svoji hrou na klavír Lucie Frišsová a tu správnou „tečku“ na konec nasadili pěveckým vystoupením žáci 1. A.

Žáci soutěžili v těchto kategoriích:

1. třída:              1. místo: Patrik Havrda, 2. místo: Amálie Pivničková, 3. místo: Jan Kišš

2. – 3. třída:       1. místo: Karolína Nožková, 2. místo: Ema Krejčí, 3. místo: Jiří Sterzik

4. – 5. třída:       1. místo: Ela Stehlíková,  2. místo: Klára Fuchsová,  3. místo: Kateřina Hrašová

2. stupeň:          1. místo: Štěpánka Ořechovská, 2. místo: Jonáš Krejčí, 3. místo: Aneta Krejčí

 

 

Sdílet