Den Země

Den Země

Dne 28.4.2022 proběhl na naší škole tradiční projektový den – Den Země, i když tentokrát trošku opožděně. V tomto ročníku jsme se zaměřili na třídění odpadu ve smyslu recyklace a vylepšování okolí školy, zejména školní zahrady.

Ekotýmáci sázeli keře získané z projektu města před budovu 1. a 2. stupně a 2 ovocné stromy na školní zahradu, kde starší žáci vyráběli vyvýšené záhony. Žáci 1. stupně recyklovali kartony, CD a jiný odpad a vytvářeli z nich recyklované výrobky. Někteří se dozvěděli, co je to sběrný dvůr a který odpad je možný na sběrném dvoře odevzdat.  V neposlední řadě si žáci 2. stupně ověřili znalosti ze sběru, třídění a nakládání s odpady v rámci naučné stezky.

Jistě to byl velmi plodný a zajímavý den.

Sdílet