O holocaustu a nacistickém ,,konečném řešení židovské otázky“.

Dne 12. 5. 2022 se žáci devátého ročníku v rámci výuky dějepisu zúčastnili výukového programu v Muzeu Karlovy Vary O holocaustu a nacistickém ,,konečném řešení židovské otázky“.

Přednáška s projekcí představiIa žákům historii vzniku koncentračních táborů ve světě. Převážná část pak byla věnována táborům Sobibor, Treblinka, Belzec a Osvětim. Tato místa se stala symboly utrpení a smrti mnoha evropských národů. Tam vyvrcholil proces nacistického „konečného řešení židovské otázky“. V letech 1940-1945 zde nalezlo v nepředstavitelných podmínkách smrt kolem čtyř miliónů lidí. V současné době, kdy se vzmáhají a rozrůstají neonacistická a antisemitská hnutí, je nutné si stále připomínat jednu z nejtemnějších kapitol dějin člověka. Po zhlédnutí programu si žáci sami položili otázku, jak je možné, že tyto zločiny proti samé podstatě lidství nacházejí stále odezvu, a jak je možné, že tato masová likvidace byla prováděna lidmi, kteří nacházejí zálibu v lidském utrpení. Tato přednáška byla velmi zajímavá a poučná.

Sdílet